Sl.No Item Name Quantity
1 Electronics - CONSUMABLE(micro d pcb plug connectors 9pin ) 20Nos.
2 Electronics - CONSUMABLE(micro d pcb plug connectors 15pin ) 40Nos.
3 Electronics - CONSUMABLE(micro d pcb plug connectors 21pin ) 40Nos.
4 Electronics - CONSUMABLE(micro d pcb plug connectors25pin ) 40Nos.
5 Electronics - CONSUMABLE(micro d pcb plug connectors51pin ) 20Nos.