Sl.No Item Name Quantity
1 CAPACITORS Solid tantalum chip capacitor, 4.7uF, 50V 150Nos.
2 CAPACITORS Solid tantalum chip capacitor, 6.8uF, 35V 250Nos.
3 CAPACITORS Solid tantalum chip capacitor, 10uF, 35V 250Nos.
4 CAPACITORS Solid tantalum chip capacitor, 33uF, 25V 250Nos.
5 CAPACITORS Solid tantalum chip capacitor, 100uF, 15V 250Nos.
6 CAPACITORS Solid tantalum chip capacitor, 220uF, 10V 250Nos.